Norge

Opplæringssmateriell utarbeidet for å redusere mulig risiko forbundet med bruk av legemidler. Opplæringsmateriellet er utarbeidet i henhold til krav fra Statens Legemiddelverk og kravene som gjelder markedsføringstillatelsen.

Flixabi (infliksimab)
Imraldi (adalimumab)