Kontakt oss

For å melde bivirkninger eller en produktklage, eller for å få mer informasjon om biotilsvarende legemidler fra Biogen, send oss en e-post på: medinfo.europe@biogen.com.