Suomi

Lisäriskinhallintamateriaalit lääkkeiden käyttöön liittyvien mahdollisten riskien pienentämiseksi. Kansallinen viranomainen on arvioinut ja hyväksynyt materiaalit myyntilupavaatimustensa mukaisesti.

Benepali (etanersepti)
Imraldi (adalimumabi)
Flixabi (infliksimabi)