Tietosuoja

Terveydenhuollon ammattilaisen tietosuojailmoitus

 

 

Biogen on sitoutunut kunnioittamaan käyttäjien tietosuojaa, ja ymmärrämme, miten tärkeää on suojata henkilötietoja ja noudattaa tiukkoja eettisiä ja säännöstenmukaisia standardeja näiden tietojen käsittelyssä. Tässä tietosuojakäytännössä selostetaan periaatteet ja käytännöt, jotka Biogen Finland Oy (”Biogen”) on kehittänyt suojatakseen henkilötietoja ja noudattaakseen sovellettavia tietosuojalakeja.

MITÄ KERÄÄMME

(a)        Tiedot, jotka keräämme suoraan teiltä itseltänne

Biogen kerää tietoja suoraan teiltä, kun päätätte luoda tilin verkkosivustoillemme tai mobiilisovelluksiimme, soitatte tai lähetätte sähköpostia meille tai annatte muulla tavoin tietoja suoraan meille. Seuraavat ovat esimerkkejä tiedoista, joita keräämme suoraan teiltä itseltänne:

 • nimi
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite jne.)
 • käyttäjänimi ja salasana
 • syntymäaika
 • viestintätapoja koskevat valinnat
 • ikä
 • liiketoimintaa koskevat tiedot, mukaan lukien työhistoria, koulutushistoria, pätevyydet, ammatti ja erikoisalat.

(b)        Tiedot, joita keräämme, kun käytte verkkosivustoillamme

Kun käytte tällä verkkosivustolla, saamme teistä seuraavantyyppistä tietoa:

Verkkosivuston rekisteröinti. Biogen on rakentanut tämän verkkosivuston siten, että voitte käydä verkkosivuilla ja tarkastella tarjoamiamme palveluja ja tuotteita antamatta vapaaehtoisesti mitään henkilötietoja. Jos haluatte rekisteröityä ja käyttää Biogenin ominaisuuksia ja palveluja, joko kuluttajana tai terveydenhuollon ammattilaisena, keräämme teitä koskevia henkilötietoja, ja näitä tietoja voidaan yhdistellä, jotta voimme toimittaa teille pyytämänne palvelut tai tiedot tai varmistaa, että säilyttämämme henkilötiedot ovat kattavia, ajan tasalla ja paikkansapitäviä.

IP-osoite. Kirjaamme verkkosivustolla käynnin yhteydessä IP-osoitteenne. IP-osoite ei kerro henkilöllisyyttänne, mutta sen avulla voimme ylläpitää yhteyttä teihin navigoidessanne verkkosivustolla.

(c)        Arkaluontoiset henkilötiedot

Biogen välttää arkaluontoisten henkilötietojen keräämistä. Harvinaisissa tapauksissa, kuten esimerkiksi potilastukitarjousten yhteydessä, Biogen voi kuitenkin joutua keräämään arkaluontoisia henkilötietoja, kuten terveystietoja. Mikäli meidän on kerättävä arkaluontoisia henkilötietojanne, pyydämme siihen nimenomaisen suostumuksenne, mikäli tietosuojalait sitä edellyttävät.

MITEN TIETOJANNE KÄYTETÄÄN

Antaessanne henkilötietojanne suostutte siihen, että mikäli paikallinen lainsäädäntö sen sallii ja olette suostunut vastaanottamaan näitä viestejä meiltä, voimme käyttää tietoja:

 • tiedusteluihinne vastaamiseen
 • palvelumme parantamiseen
 • viestintämme sisällön parantamiseen
 • vinkkien, hyödyllisten tietojen, tuoteuutisten ja päivitysten lähettämiseen teille
 • tiedon lähettämiseen teille uusista tuotteistamme ja palveluistamme
 • tuotteitamme ja palveluitamme koskevien mielipiteidenne kysymiseen
 • työhakemuksenne harkitsemiseen
 • omiin hallinnollisiin ja laadunvarmistustarkoituksiimme; ja
 • muihin tarkoituksiin, joista saatetaan kertoa tarkemmin tällä verkkosivustolla.

Henkilötietojanne käyttäessämme noudatamme seuraavia periaatteita:

(a)        Rajoittaminen

Biogen kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä yhdestä tai useammasta laillisesta liiketoiminnallisesta syystä tai lain edellyttämiä. Tämän lisäksi Biogen kerää henkilötietoja vain laillisin ja kohtuullisin menetelmin eikä kohtuuttomalla, häiritsevällä tavalla.

(b)        Tarkoitus

Kun Biogen kerää henkilötietoja, pyrimme kohtuullisiin keinoin ilmoittamaan teille, mitä henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen keräämme, ja käytämme kyseisiä tietoja vain määritettyyn pääasialliseen tarkoitukseen tai siihen liittyviin toissijaisiin tarkoituksiin.

(c)        Paljastaminen

Biogen ilmoittaa teille organisaatioista (tai organisaatiotyypeistä), joille normaalisti annamme kyseiset henkilötiedot, ja annamme teille yhteystiedot siltä varalta, että haluatte nähdä omat henkilötietonne, joita säilytämme, tai haluatte päivittää omat henkilötietonne tai asetuksenne.

MITEN JAAMME TIETOJANNE MUIDEN KANSSA

Huomatkaa, että henkilötietojen luvallisiin siirtoihin kolmansille osapuolille tai muille Biogen-konsernin yrityksille sisältyy tietojen siirtämistä maasta toiseen ja voi sisältyä siirtoja maahan, jonka lakien tarjoama tietosuoja poikkeaa omasta maastanne. Kyseisissä tapauksissa ryhdymme asianmukaisiin toimiin varmistaaksemme asianmukaisen, sovellettavien tietosuojalakien mukaisen suojauksen.

(a)        Osakkuusyhtiöt

Voimme paljastaa henkilötietoja osakkuusyhtiöillemme tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Osakkuusyhtiöitä ovat yhtiöt, joita kaikkia hallinnoi yhteinen emoyhtiömme Biogen, Inc.

(b)        Kolmannet osapuolet

Biogen voi käyttää kolmansia osapuolia sellaisten palvelujen tarjoajina, jotka voivat edellyttää henkilötietojenne paljastamista kyseisille kolmansille osapuolille. Jos sallimme kolmannelle osapuolelle pääsyn henkilötietoihinne, heille sallitaan niihin pääsy ainoastaan tämän tietosuojakäytännön mukaisiin tarkoituksiin ja heiltä edellytetään henkilötietojenne suojaamista kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

(c)        Lainmukaisuus

Tietyissä tilanteissa meiltä voidaan pyytää henkilötietojanne oikeuden määräyksen, haasteen, etsintäluvan, lain tai asetuksen nojalla. Aikomuksemme on noudattaa näitä pyyntöjä ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että pyynnön esittäjä ymmärtää vastaanottamiensa henkilötietojen arkaluontoisuuden. Pidätämme myös oikeuden toimia yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa tutkinnoissa, joissa tutkitaan ja syytetään käyttäjiä, jotka ovat rikkoneet sääntöjämme tai käyttäytyneet laittomasti tai haitallisesti yksilöitä tai vastuullamme olevia henkilötietoja kohtaan.

(d)        Tuoteraportit

Jos otatte meihin yhteyttä yhden tuotteemme käyttökokemuksen puitteissa, voimme käyttää antamaanne tietoa tarvittaessa lähettäessämme reklamaatio- tai haittavaikutusraportin paikallisille ja kansainvälisille terveys- ja lääkevalvontaviranomaisille ja muutoin lain vaatimusten mukaisesti. 

(e)        Yhtiön maksuliikenne

Voimme paljastaa tietojanne kolmannelle osapuolelle liiketoimintamme (tai sen osan), omaisuutemme tai osakkeidemme saneerauksen, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen, siirron tai muun luovuttamisen yhteydessä, myös konkurssin tai vastaavan menettelyn yhteydessä.

EVÄSTEET JA MUU TEKNOLOGIA

Biogen käyttää erilaisia teknologioita, kuten Internet-tageja ja evästeitä, sivustojemme käytön arviointiin, käyttökokemuksenne personointiin ja kiinnostuksen kohteidenne mukaan räätälöidyn online-sisällön tarjoamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustomme sijoittavat tietokoneeseenne tai muuhun verkkolaitteeseen. Nämä evästeet auttavat meitä erottamaan teidät kaikista muista tämän verkkosivuston käyttäjistä ja parantamaan tätä verkkosivustoa ja omaa kokemustanne selatessanne tätä verkkosivustoa. Jos haluatte lisätietoja evästeistä ja muista tiedonkeruuteknologioista, katsokaa evästeitä ja muuta teknologiaa koskeva ohjeistuksemme.

TURVATOIMENPITEET

Haluamme, että henkilötietojanne pidetään niin turvassa kuin on kohtuullisesti mahdollista. Pidämme henkilötietojenne suojaustason tietosuojalakien mukaisena ja käytämme kaikkia käytettävissä olevia teknisiä resursseja estääksemme tietojenne häviämisen, muuttamisen sekä luvattoman käytön tai käsittelyn. Turvatoimet, joita käytämme kaikkien henkilötietojen suojaamiseen, on laadittu siten, että ne täyttävät tai ylittävät alan standardit, jotta tunkeutujat eivät pääse niihin käsiksi. On kuitenkin huomattava, että mikään turvatoimi ei ole täysin varma ja henkilötiedot on aina pyrittävä suojaamaan asianmukaisilla turvatoimilla, mihin lukeutuu sen varmistaminen, että käytössä on ajan tasalla oleva virustorjuntaohjelmisto.

LINKIT MUILLE VERKKOSIVUSTOILLE

Biogenin verkkosivustot voivat myös sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin, jotka mielestämme voivat olla hyödyllisiä ja kiinnostavia. Emme tue tai suosittele näiden verkkosivustojen sisältöä tai palveluja, emmekä ole vastuussa näiden muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä. Kunkin käyttämänne verkkosivuston tietosuojakäytäntö on hyvä lukea.

Biogen voi myös olla yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa ja toimittaa sisältöä ja palveluja yhteismerkin perusteella käyttäen yhteismerkin verkkosivustoa, jonka näytöllä on sekä Biogenin että yhteiskumppanin logo. Yhteismerkkisivustojen erilliset tietosuojakäytännöt on luettava, sillä ne voivat erota joissakin asioissa omistamme.

LAPSIA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

Tämän verkkosivuston sisältö ja palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille käyttäjille. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu lapsien käyttöön. Jos saamme selville, että alle 18-vuotias käyttäjä on vapaaehtoisesti antanut henkilötietojaan verkkosivustolle tai että palveluntarjoaja on vapaaehtoisesti antanut tietoa alle 18-vuotiaaksi tunnistetusta potilaasta, poistamme kyseiset tiedot aktiivisista tietokannoista.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA OIKEUTENNE

Emme säilytä henkilötietojanne pidempään kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten ne on kerätty.

Voitte ottaa milloin tahansa yhteyttä Biogeniin, jos haluatte päästä tarkastelemaan henkilötietojanne tai tarvitsette tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistanne (kuten henkilötietojen lähteestä).  Voitte vastustaa henkilötietojenne käsittelyä pätevistä syistä ja myös pyytää tietojen korjaamista tai poistoa.

Mikäli Biogen käsittelee henkilötietojanne suostumuksenne perusteella, voitte milloin tahansa perua suostumuksenne ilman mitään seuraamuksia itsellenne ottamalla meihin yhteyttä käyttäen alla olevia yhteystietoja. Tämä ei vaikuta tietojenne käsittelyyn suostumuksellanne ennen sitä hetkeä, jolloin perutte suostumuksenne.

Huomaattehan, että sovellettava tietosuojalaki rajoittaa joitakin näistä oikeuksista, ja meillä on oikeus kerätä, käsitellä ja säilyttää henkilötietojanne lakisääteisten velvoitteidemme hoitamiseksi (esimerkiksi: tiedot lääkkeen haittatapahtumasta). Voimme vaatia teiltä lisätietoja, joita tarvitsemme henkilöllisyytenne vahvistamiseen, ennen kuin noudatamme esittämäänne pyyntöä.

YHTEYSTIEDOT

Jos teitä huolestuttaa tapa, jolla Biogen on kerännyt tai käsitellyt henkilötietojanne, tai jos teillä on kysyttävää tästä tietosuojalausekkeesta tai haluaisitte hyödyntää edellä kuvattuja oikeuksianne, voitte ottaa yhteyttä Biogenin maailmanlaajuiseen tietosuojatoimistoon osoitteella privacy@biogen.com.

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Käytämme henkilötietoja vain edellä kuvatun, tietojen keruun aikana voimassa olleen tietosuojakäytännön mukaisesti. Pidätämme kuitenkin oikeuden muuttaa tämän tietosuojakäytännön ehtoja milloin tahansa (esimerkiksi tietosuojalakien muutosten vuoksi) julkaisemalla muutokset tällä verkkosivustolla. Tällaisen muutoksen yhteydessä pyrimme asianmukaisin ja kohtuullisin keinoin hankkimaan suostumuksenne silloin, kun se on tarpeen.

TIETOA EUROOPAN TALOUSALUEEN ASIAKKAILLE

Euroopan unionin tietosuojalain mukaan ”rekisterinpitäjä” on oikeussubjekti, joka on vastuussa henkilötietojenne suojelusta ja avustamisestanne tietosuojaoikeuksienne hyödyntämisessä. Henkilötiedoistanne huolehtiva rekisterinpitäjä tämän verkkosivuston yhteydessä on:

BIOGEN FINLAND OY

Bertel Jungin aukio 5 C
02600 Espoo

Voitte ottaa yhteyttä Biogenin EU-tietosuojavaltuutettuun sähköpostitse: privacy@biogen.com.

Jos koette tietosuojanne tulleen rikotuksi, voitte myös tarpeen mukaan tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaisellenne.  Voitte tarkistaa paikallisen tietosuojaviranomaisenne tiedot täältä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en