Nederland

Additioneel risicominimalisatie-materiaal om mogelijke risico’s met het gebruik van geneesmiddelen te beperken. Het materiaal is beoordeeld en goedgekeurd door de nationale bevoegde autoriteit in lijn met de vereisten voor een handelsvergunning.

Benepali (Etanercept)
Flixabi (Infliximab)