Slovenija

Izobraževalna gradiva predstavljajo dodatne ukrepe za zmanjševanje tveganj in so pripravljena z namenom zagotavljanja varne in učinkovite uporabe zdravil ter ustreznega obvladovanja določenih pomembnih tveganj. Izobraževalna gradiva so odobrena s strani JAZMP.

Benepali (etanercept)

Kartico izročite vsakemu bolniku, ki mu predpišete zdravilo Benepali

Zdravilo Benepali je podobno biološko zdravilo. Za zagotavljanje sledljivosti zdravila je pomembno v kartoteki bolnika zabeležiti lastniško ime in številko serije zdravila, ki ga bolnik prejme, prav tako tudi na obrazcu v primeru poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravila.

Imraldi (adalimumab)

Kartico izročite vsakemu bolniku, ki mu predpišete zdravilo Imraldi

Zdravilo Imraldi je podobno biološko zdravilo. Za zagotavljanje sledljivosti zdravila je pomembno v kartoteki bolnika zabeležiti lastniško ime in številko serije zdravila, ki ga bolnik prejme, prav tako tudi na obrazcu v primeru poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravila.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju s podobnim biološkim zdravilom, poročate Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP (www.jazmp.si/humana-zdravila/​farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/).

 

Za zagotavljanje sledljivosti zdravila je pomembno, da pri izpolnjevanju obrazca o domnevnih neželenih učinkih zdravila navedete številko serije podobnega biološkega zdravila.

Za naročilo dodatnih izvodov izobraževalnih gradiv, kontaktirajte družbo Biogen po e-pošti medicinska.pomoc@biogen.com ali Medinfo.europe@biogen.com.