Politika zaštite osobnih podataka

Obavijest o zaštiti osobnih podataka o zdravstvenim radnicima

 

 

Version date:  January 1, 2020

Obavijest o zaštiti osobnih podataka na mrežnim stranicama društva Biogen

Biogen poštuje Vašu privatnost i svjestan je važnosti zaštite osobnih podataka i primjene visokih etičkih i regulatornih standarda prilikom obrade takvih podataka. U ovoj se Politici zaštite osobnih podataka objašnjavaju politike i prakse koje je Biogen Pharma d.o.o., Savska cesta 32, 10000 Zagreb (“Biogen”) razvio radi zaštite osobnih podataka i osiguravanja sukladnosti s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO

(a)        Podaci koje prikupljamo izravno od Vas:

Biogen prikuplja podatke izravno od Vas kad odlučite otvoriti korisnički račun na našim mrežnim stranicama ili mobilnim aplikacijama, kad nam uputite poziv ili poruku elektroničke pošte ili kad nam na neki drugi način izravno date svoje podatke. U nastavku su navedeni primjeri podataka koje možemo prikupljati izravno od Vas:

 • ime
 • kontaktni podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona, poštanska adresa itd.)
 • korisničko ime i lozinka
 • datum rođenja
 • preferirani oblici komunikacije
 • dob
 • profesionalni podaci, uključujući podatke o dosadašnjem radnom iskustvu, obrazovanju, kvalifikacijama, zanimanju i specijalizaciji.

(b)        Podaci koje prikupljamo kad posjetite naše mrežne stranice

Kad posjetite ovu mrežnu stranicu, imamo pristup sljedećim podacima o Vama:

Podaci za prijavu na mrežnoj stranici. Biogen je oblikovao ovu mrežnu stranicu tako da je možete posjetiti i pregledavati informacije o uslugama i proizvodima koje nudimo, a da pritom ne morate dati nikakve osobne podatke. No, ako se odlučite prijaviti da biste mogli koristiti sadržaje i usluge društva Biogen, bilo kao potrošač ili zdravstveni radnik, od Vas ćemo prikupiti osobne podatke koje možemo objediniti s drugim podacima kako bismo Vam pružili usluge ili informacije koje ste zatražili ili kako bismo bili sigurni da su osobni podaci koje imamo potpuni, ažurirani i točni.

IP adresa. Kad posjetite ovu mrežnu stranicu, bilježimo adresu internetskog protokola (IP adresu) Vašeg računala. IP adresa ne otkriva Vaš identitet, no omogućuje nam da komuniciramo s Vama dok pregledavate našu mrežnu stranicu.

(c)        Osjetljivi osobni podaci

Biogen izbjegava prikupljanje osjetljivih osobnih podataka. Međutim, u rijetkim slučajevima, kao što je omogućivanje pristupa programima potpore za bolesnike, Biogen će možda morati prikupiti osjetljive osobne podatke o Vama, uključujući zdravstvene podatke. U slučajevima kad je prikupljanje bilo kakvih osjetljivih osobnih podataka o Vama neophodno, tražit ćemo Vašu izričitu suglasnost za to ako tako nalažu zakoni o zaštiti osobnih podataka.

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE

Davanjem svojih osobnih podataka ujedno nam dajete i suglasnost da u slučajevima kad to dopuštaju lokalni zakoni ili kad pristanete na takvu komunikaciju, Vaše podatke koristimo:

 • da bismo odgovorili na vaše zahtjeve
 • da bismo poboljšali kvalitetu svojih usluga
 • da bismo poboljšali sadržaj komunikacije
 • da bismo Vam dali savjete, korisne informacije, novosti i informacije o proizvodima
 • da bismo Vas obavijestili o našim novim proizvodima i uslugama
 • da bismo zatražili Vaše mišljenje o našim proizvodima i uslugama
 • da bismo razmotrili Vašu prijavu za posao
 • za vlastite administrativne potrebe i u svrhu osiguravanja kvalitete
 • u druge svrhe navedene na ovoj mrežnoj stranici


Kad koristimo Vaše osobne podatke, vodimo se sljedećim načelima:

(a)        Ograničenja

Biogen će prikupljati samo one osobne podatke o Vama koji su nam neophodni da bismo ispunili jednu ili više legitimnih poslovnih svrha ili čije prikupljanje nalaže zakon. Nadalje, Biogen će osobne podatke prikupljati samo na zakonit i pošten način i pritom se neće koristiti pretjerano nametljivim sredstvima.

(b)        Svrha

Kad prikupljamo Vaše osobne podatke, poduzimamo odgovarajuće mjere da bismo Vas obavijestili o tome koje osobne podatke prikupljamo i u koje svrhe, a Vaše podatke koristimo isključivo u navedene primarne ili s njima povezane sekundarne svrhe.

(c)        Otkrivanje

Biogen će Vas obavijestiti o tome kojim organizacijama (ili vrstama organizacija) obično otkrivamo Vaše osobne podatke te Vam dati kontaktne podatke ako budete htjeli pristupiti osobnim podacima koje čuvamo o Vama ili ažurirati svoje osobne podatke ili preferencije.

KAKO DIJELIMO VAŠE PODATKE S DRUGIMA

Imajte na umu da dopušteni prijenos osobnih podataka trećim stranama ili drugim trgovačkim društvima unutar grupacije Biogen uključuje i međunarodni prijenos podataka, a može uključivati i prijenos podataka u zemlju čiji zakonu ne pružaju istu razinu zaštite osobnih podataka kao oni u Vašoj zemlji. U takvim ćemo slučajevima poduzeti odgovarajuće mjere da bismo osigurali primjerenu zaštitu podataka u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.  

(a)        Povezana trgovačka društva

Vaše osobne podatke možemo proslijediti povezanim trgovačkim društvima u svrhe opisane u ovoj Politici zaštite osobnih podataka. Povezana trgovačka društva su društva pod zajedničkom kontrolom našeg matičnog društva Biogen, Inc.

(b)        Treće strane

Biogen može angažirati treće strane za pružanje usluga koje mogu zahtijevati otkrivanje Vaših osobnih podataka tim trećim stranama. Ako omogućimo trećoj strani pristup Vašim osobnim podacima, on će biti moguć samo u svrhe koje su u skladu s ovom Politikom zaštite osobnih podataka, a ta će treća strana morati štititi Vaše osobne podatke u skladu sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

(c)        Tijela zadužena za provedbu zakona

U određenim ćemo situacijama možda morati otkriti Vaše osobne podatke da bismo ispunili sudsku odluku, sudski poziv ili nalog o obavljanju pretrage ili da bismo osigurali sukladnost s određenim zakonom ili propisom. Namjeravamo surađivati u odgovaranju na takve zahtjeve te poduzeti odgovarajuće mjere kako bi podnositelj zahtjeva bio svjestan osjetljivosti osobnih podataka koje će možda zaprimiti. Također zadržavamo pravo na suradnju s tijelima nadležnima za provođenje zakona u istraživanju i kaznenom gonjenju korisnika koji prekrše naša pravila ili čije je ponašanje protuzakonito ili štetno za pojedince ili osobne podatke za koje smo odgovorni.

(d)        Pritužbe na lijek i nuspojave

Ako nam se obratite u svezi sa svojim iskustvom pri uporabi nekog od naših proizvoda, podatke koje nam date možda ćemo morati upotrijebiti da bismo prijavili nuspojavu ili pritužbu na lijek lokalnim i međunarodnim zdravstvenim ili farmaceutskim regulatornim tijelima ili za druge potrebe koje nalaže zakon.

(e)        Korporativne transakcije

Osobne podatke o Vama možda ćemo otkriti trećoj strani u svezi s korporativnom reorganizacijom, spajanjem, prodajom, zajedničkim ulaganjem, ustupanjem, prijenosom ili nekom drugom vrstom promjene u upravljanju našim poslovanjem, imovinom ili dionicama u cijelosti ili djelomično, uključujući one povezane sa stečajnim ili sličnim postupcima.

KOLAČIĆI I DRUGE TEHNOLOGIJE

Da bismo dobili uvid u to kako se koriste naše mrežne stranice i pružili Vam personalizirano korisničko iskustvo i sadržaj prilagođen Vašim interesima, koristimo niz različitih tehnologija, kao što su mrežne oznake i kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke koje naše mrežne stranice postavljaju na Vaše računalo ili neki drugi uređaj putem kojeg ste pristupili mreži. Oni nam omogućuju da Vas razlikujemo od drugih korisnika naših mrežnih stranica i da poboljšamo svoju mrežnu stranicu i Vaše korisničko iskustvo pri njezinu pregledavanju. Za više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama prikupljanja podataka pročitajte našu Politiku uporabe kolačića i drugih tehnologija.

NAŠE SIGURNOSNE MJERE

Vaše osobne podatke želimo zaštiti koliko god je to objektivno moguće. Osigurat ćemo odgovarajuću razinu zaštite u skladu sa zakonima o zaštiti osobnih podataka i provoditi sve dostupne tehnološke mjere da bismo spriječili gubitak, izmjenu, neovlašten pristup ili obradu tih podataka. Sigurnosne mjere koje primjenjujemo da bismo zaštitili sve osobne podatke zadovoljavaju ili čak nadilaze standarde farmaceutske industrije koji se odnose na sprječavanje neovlaštenog pristupa podacima. No, morate znati da nijedna sigurnosna mjera ne jamči potpunu zaštitu i stoga uvijek morate poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti da biste zaštitili svoje osobne podatke, uključujući uporabu najnovijeg antivirusnog programa.

POVEZNICE NA DRUGE STRANICE

Mrežne stranice društva Biogen mogu sadržavati poveznice na druge mrežne stranice koje smatramo korisnima i informativnima. Ne preporučujemo niti jamčimo za sadržaj tih mrežnih stranica ili za usluge koje se na njima nude i nismo odgovorni za prakse povezane sa zaštitom osobnih podataka koje se primjenjuju na tim stranicama. Savjetujemo Vam da budete oprezni i da pročitate politiku zaštite osobnih podataka na svakoj stanici koju posjetite.

Biogen također može surađivati s drugim trgovačkim društvima da bi Vam ponudio određeni sadržaj ili uslugu u sklopu zajedničkog ulaganja ili zajedničkog brendiranja, i to putem stranica koje sadrže i logotip društva Biogen i logotip partnera s kojim Biogen surađuje u procesu zajedničkog brendiranja. Trebali biste pročitati politiku zaštite osobnih podataka na takvim stranicama jer ona se u nekim dijelovima može razlikovati od naše.

POLITIKA ZAŠTITE DJECE

Sadržaj i usluge na ovoj mrežnoj stranici namijenjeni su korisnicima starijima od 18 godina. Ova mrežna stranica nije dizajnirana tako da privuče maloljetne korisnike. Ako saznamo da je korisnik mlađi od 18 godina dao svoje osobne podatke na ovoj mrežnoj stranici ili da je pružatelj usluga dao podatke o bolesniku za kojega se ispostavilo da je mlađi od 18 godina, te ćemo podatke izbrisati iz svojih aktivnih baza podataka.

KAKO ČUVAMO PODATKE I KOJA SU VAŠA PRAVA

Vaše osobne podatke nećemo čuvati dulje nego što je to potrebno da bismo ispunili svrhe za koje se ti podaci prikupljaju.

U bilo kojem trenutku možete se obratiti društvu Biogen ako želite pristupiti svojim osobnim podacima ili dobiti više informacija o podacima koje čuvamo o Vama (kao što je izvor osobnih podataka). Imate pravo iz legitimnih razloga uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i zatražiti njihov ispravak ili brisanje.

Kad Biogen obrađuje Vaše osobne podatke na temelju Vaše suglasnosti, možete u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost bez ikakvih posljedica tako da nam se obratite putem kontaktnih podataka navedenih u nastavku. No, to ne utječe na obrađivanje podataka provedeno na temelju Vaše suglasnosti prije njezina povlačenja.

Imajte na umu da su neka od navedenih prava ograničena primjenjivim zakonom o zaštiti podataka i da imamo pravo prikupljati, obrađivati i čuvati Vaše osobne podatke radi ispunjavanja vlastitih zakonskih obveza (npr. onih koje se odnose na nuspojave). Prije nego što odgovorimo na bilo koji zahtjev koji nam uputite, možda ćemo od Vas zatražiti dodatne informacije da bismo potvrdili Vaš identitet.

KONTAKTNI PODACI

Ako imate bilo kakvih nedoumica u svezi s time kako Biogen prikuplja Vaše osobne podatke i kako postupa s njima ili bilo kakvih pitanja u svezi s ovom izjavom o zaštiti osobnih podataka, odnosno ako biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava, možete se obratiti službeniku društva Biogen zaduženom za zaštitu osobnih podataka na privacy@biogen.com.

IZMJENE POLITIKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koristit ćemo samo na način opisan u Politici zaštite osobnih podataka koja je bila na snazi u trenutku kad su ti podaci prikupljeni od Vas. Međutim, zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmijenimo uvjete ove Politike zaštite osobnih podataka (primjerice zbog izmjena zakona o zaštiti podataka) objavom tih izmjena na ovoj mrežnoj stranici. Poduzet ćemo odgovarajuće i razumne mjere da bismo pribavili Vašu suglasnost, ako ona bude potrebna kao rezultat takvih izmjena.

INFORMACIJE ZA STANOVNIKE ZEMALJA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Prema zakonu o zaštiti podataka koji je na snazi u Europskoj uniji, „voditelj obrade“ pravna je osoba koja je odgovorna za zaštitu Vaših osobnih podataka i dužna omogućiti Vam ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka u svezi s ovom mrežnom stranicom je:

BIOGEN Pharma d.o.o.
Savska cesta 32
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Službeniku društva Biogen zaduženom za zaštitu osobnih podataka u EU u možete se obratiti slanjem elektroničke pošte na adresu: privacy@biogen.com.

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših prava na zaštitu osobnih podataka, možete uložiti prigovor lokalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka ako ocijenite da je to potrebno. Informacije o lokalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka možete pronaći ovdje: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html