Privacy Policy

Databeskyttelseserklæring for sundhedsfagpersoner

 

 

Databeskyttelseserklæring for Biogen-websteder

Biogen er forpligtet til at respektere dine personoplysninger, og vi ved, hvor vigtigt det er at beskytte en enkeltpersons personoplysninger og overholde de højeste etiske og lovmæssige standarder i forbindelse med behandlingen af sådanne oplysninger. Denne databeskyttelsespolitik forklarer de politikker og praksisser, som Biogen (Denmark) A/S ("Biogen") har udviklet med henblik på at beskytte personoplysninger og overholde gældende databeskyttelseslove.

HVAD VI INDSAMLER

(a)        Oplysninger, som vi indsamler direkte fra dig

Biogen indsamler oplysninger direkte fra dig, når du vælger at oprette en konto på vores websteder eller i vores mobilapplikationer, ringer til os eller sender os en e-mail, eller på anden måde tilvejebringer oplysninger direkte for os. Følgende er eksempler på oplysninger, som vi kan indsamle direkte fra dig:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, osv.)
 • Brugernavn og adgangskode
 • Fødselsdato
 • Kommunikationspræferencer
 • Alder
 • Forretningsoplysninger, herunder erhvervsbaggrund, uddannelsesbaggrund, kvalifikationer, beskæftigelse og specialeområder.

(b)        Oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores websteder

Når du besøger dette websted, har vi adgang til følgende typer af oplysninger om dig:

Webstedsregistrering. Biogen har konstrueret dette websted, så du kan besøge os og gennemgå oplysninger om de tjenester og produkter, som vi tilbyder uden at tilvejebringe eventuelle personoplysninger. Hvis du vælger at tilmelde dig for at bruge Biogen-funktioner og -tjenester, enten som forbruger eller sundhedsfagperson, indsamler vi personoplysninger fra dig og disse oplysninger kan kombineres, så vi kan levere tjenester eller oplysninger, som du anmoder om, eller sikre, at vi opretholder fuldstændige, aktuelle og rigtige personoplysninger.

IP-adresse. Vi registrerer din computers internetprotokoladresse (IP-adresse), når du besøger dette websted. IP-adressen identificerer dig ikke personligt, men den giver os mulighed for at kommunikere med dig, idet du bevæger dig rundt på dette websted.

(c)        Følsomme personoplysninger

Biogen undlader at indsamle følsomme personoplysninger. I sjældne tilfælde, som f.eks. formidling af adgang til tilbud om patientstøtte, kan Biogen dog muligvis indsamle følsomme personoplysninger, herunder sundhedsoplysninger. Hvis det er nødvendigt at indsamle eventuelle følsomme personoplysninger om dig, vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke dertil, hvor påkrævet i henhold til databeskyttelseslove.

SÅDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

Ved at tilvejebringe dine personoplysninger, accepterer du, at hvor tilladt i henhold til lokal lovgivning eller hvor du har accepteret at modtage disse meddelelser fra os, kan vi bruge oplysningerne:

 • til at svare på dine anmodninger,
 • til at forbedre vores serviceniveau,
 • til at forbedre indholdet af vores meddelelser,
 • til at give dig tips, nyttige oplysninger, produktnyheder og opdateringer,
 • til at underrette dig om vores nye produkter og tjenester,
 • til at få dine synspunkter på vores produkter og tjenester,
 • til at overveje din jobansøgning,
 • til vores egne administrative og kvalitetssikringsmæssige formål, og
 • til andre formål, der kan være angivet på dette websted.

Ved brug af dine personoplysninger følger vi følgende principper:

(a)        Begrænsning

Biogen indsamler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige til et eller flere af vores legitime forretningsmæssige formål, eller som påkrævet ved lov. Endvidere indsamler Biogen kun personoplysninger via lovlige og rimelige midler, og ikke på en måde, som er urimeligt indgribende.

(b)        Formål

Når Biogen indsamler dine personoplysninger, gør vi rimelige bestræbelser på at underrette dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler, formålet hvortil vi indsamler oplysningerne, og vi bruger udelukkende sådanne oplysninger til angivne primære eller relaterede sekundære formål.

(c)        Videregivelse

Biogen vil underrette dig om de organisationer (eller typer af organisationer), som vi normalt videregiver de pågældende personoplysninger til, og vi giver dig de relevante kontaktoplysninger, hvis du ønsker at få adgang til dine personoplysninger, som vi opbevarer om dig, eller ønsker at opdatere dine personoplysninger eller præferencer.

SÅDAN DELER VI DINE OPLYSNINGER MED ANDRE

Bemærk venligst, at tilladte overførsler af personoplysninger til tredjeparter eller andre selskaber inden for Biogen-koncernen omfatter overførsel af oplysninger fra et land til et andet, og kan omfatte overførsler til et land, hvor lovgivningen yder anderledes beskyttelse end i dit land. I sådanne tilfælde vil vi træffe passende foranstaltninger for at sikre passende databeskyttelse i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

(a)        Associerede selskaber

Vi kan videregive personoplysninger til vores associerede selskaber til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik. Associerede selskaber er de selskaber, der er under fælles kontrol af vores moderselskab Biogen, Inc.

(b)        Tredjeparter

Biogen kan bruge tredjeparter til at levere tjenester til os, hvilket kan kræve videregivelse af dine personoplysninger til sådanne tredjeparter. Hvis vi giver en tredjepart tilladelse til at få adgang til dine personoplysninger, får de kun adgang til formål, som er i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik, og de vil blive pålagt at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove.

(c)        Retshåndhævende myndigheder

I visse situationer kan vi blive bedt om at udlevere dine personoplysninger som følge af en retskendelse, stævning, ransagningskendelse, lov eller forordning. Vi har til hensigt at samarbejde om besvarelse af sådanne anmodninger, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den anmodende part forstår den følsomme natur af de personoplysninger, som de kan modtage. Vi forbeholder os desuden retten til at samarbejde med retshåndhævende myndigheder i undersøgelse og retsforfølgelse af brugere, som overtræder vores regler eller udviser adfærd, som er ulovlig eller skadelig for andre enkeltpersoner eller de personoplysninger, som vi er ansvarlige for.

(d)        Produktrapporter

Hvis du kontakter os vedrørende din erfaring med brug af et af vores produkter, kan vi bruge de oplysninger, som du giver os, som nødvendigt for at indsende en klage eller indberette en bivirkning til lokale og internationale lægemiddeltilsynsmyndigheder, eller som ellers påkrævet af os ved lov. 

(e)        Virksomhedstransaktioner

Vi kan videregive dine oplysninger til en tredjepart i forbindelse med en virksomhedsomstrukturering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af hele eller enhver del af vores forretning, aktiver eller aktier, herunder i forbindelse med konkurs eller lignende.

COOKIES OG ANDEN TEKNOLOGI

Biogen bruger en række teknologier til at vurdere, hvordan vores websteder bruges, til at personalisere din oplevelse og til at levere onlineindhold, der er skræddersyet til dine interesser, såsom internet-tags og cookies. Cookies er små tekstfiler, som anbringes på din computer eller anden enhed, som du anvender til internetadgang, af vores websteder. Cookies giver os mulighed for at skelne mellem dig og andre brugere af dette websted, samt for at forbedre dette websted og din oplevelse, når du browser på dette websted. For flere oplysninger om cookies og andre dataindsamlingsteknologier, henvises der til vores politik vedrørende cookies og anden teknologi.

VORES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi ønsker, at dine personoplysninger forbliver så sikre, som med rimelighed er muligt. Vi opretholder beskyttelsesniveauer for dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslove og bruger alle tilgængelige tekniske ressourcer til at forhindre tab, ændring og uautoriseret adgang eller behandling af dine oplysninger. De sikkerhedsforanstaltninger, som vi bruger til at beskytte alle personoplysninger, er beregnet til at opfylde eller overgå branchestandarder med henblik på at forhindre uautoriserede personer i at få adgang, men du bør være opmærksom på, at ingen sikkerhedsforanstaltning med garanti er 100 % sikker, og du bør altid træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, herunder sikre, at du har et opdateret antivirusprogram.

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER

Biogen-websteder kan desuden have links til websteder, som vi mener, du vil finde nyttige og oplysende. Vi hverken godkender eller anbefaler disse websteders indhold eller tjenester, og vi er ikke ansvarlige for disse andre websteders databeskyttelsespraksisser. Vi opfordrer dig til at være opmærksom på og læse databeskyttelsespolitikken for alle de websteder, du besøger.

Biogen kan også samarbejde med andre virksomheder om at levere indhold eller tjenester til dig på et fælles eller "co-brandet" grundlag ved hjælp af et co-brandet websted, hvor både Biogen-logoet og logoet for den co-brandede partner vises. Du skal læse de individuelle databeskyttelsespolitikker for de co-brandede websteder, da disse kan afvige fra vores i visse henseender.

VORES BØRNEPOLITIK

Dette websteds indhold og tjenester er beregnet til brugere over 18 år. Dette websted har ikke til hensigt at tiltrække brugere, der er børn. Hvis vi opdager, at en person under 18 år har tilvejebragt personoplysninger på dette websted, eller at en udbyder har tilvejebragt oplysninger om en patient, der identificeres som værende yngre end 18 år, vil vi slette sådanne oplysninger fra vores aktive databaser.

SÅDAN OPBEVARER VI OPLYSNINGER OG DINE RETTIGHEDER

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de blev indsamlet.

Du kan til enhver tid kontakte Biogen, hvis du ønsker at få adgang til dine personoplysninger, eller hvis du har brug for oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer om dig (såsom kilden til personoplysningerne).  Du kan desuden gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af legitime årsager, og du kan også anmode om berigtigelse eller sletning af dem.

Hvor Biogen behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke uden skadelige konsekvenser for dig ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Dette påvirker ikke behandlingen af ​​dine oplysninger, der var baseret på dit samtykke, før det tidspunkt, hvor du trak samtykket tilbage.

Vær opmærksom på, at nogle af disse rettigheder er begrænsede i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, og vi har ret til at indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser (for eksempel: oplysninger vedrørende en bivirkning). Vi kan kræve, at du tilvejebringer yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet, inden vi efterkommer eventuel anmodning fremsat af dig.

KONTAKT OS

Hvis du har eventuelle bekymringer over den måde, hvorpå dine personoplysninger er blevet indsamlet eller håndteret af Biogen, eller eventuelle spørgsmål vedrørende denne databeskyttelseserklæring eller gerne vil udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du kontakte Biogens globale databeskyttelsesafdeling på privacy@biogen.com.

ÆNDRINGER TIL VORES DATABESKYTTELSESPOLITIK

Vi bruger kun personoplysninger på den måde, som var beskrevet i den databeskyttelsespolitik, der var gældende, da oplysningerne blev indsamlet fra dig. Vi forbeholder os dog ret til at ændre vilkårene i denne databeskyttelsespolitik til enhver tid (for eksempel, på grund af ændringer i databeskyttelseslove) ved at offentliggøre ændringer på dette websted. Vi træffer passende og rimelige foranstaltninger med henblik på at indhente dit samtykke, hvis nødvendigt, som følge af en sådan ændring.

OPLYSNINGER TIL BEBOERE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

I henhold til den europæiske databeskyttelseslovgivning er en "dataansvarlig" den juridiske enhed, der er ansvarlig for at beskytte dine personoplysninger og hjælpe dig med at udøve dine databeskyttelsesrettigheder. Den dataansvarlige for dine personoplysninger i forbindelse med dette websted er:

BIOGEN (DENMARK) A/S

Strandvejen 125
2900 Hellerup
Denmark

Du kan kontakte Biogens EU-databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til: privacy@biogen.com.

Du kan, hvis du føler det er nødvendigt, indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed, hvis du føler, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket.  Du kan finde oplysninger om din lokale databeskyttelsesmyndighed her: www.allaboutcookies.org