Danmark

Yderligere risikominimerende materiale for at mindske potentielle risici forbundet med brugen af lægemidler. Materialet er blevet vurderet og godkendt af den nationale kompetente myndighed i henhold til kravene i markedsføringstilladelsen

Benepali (etanercept)
Imraldi (adalimumab)
Flixabi (infliximab)