Slovenská republika

Ďalšie vzdelávacie materiály na minimalizáciu potencionálneho rizika v súvislosti s používaním liekov. Materiály boli posúdené a schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v súlade s požiadavkami pre registráciu liekov.

Benepali (etanercept)