Sverige

Ytterligare riskminimeringsmaterial för att minimera potentiella risker i samband med användning av läkemedel. Materialet har bedömts och godkänts av den behöriga nationella myndigheten i enlighet med deras krav på godkännande för försäljning.

Benepali (etanercept)
Flixabi (infliximab)
Imraldi (adalimumab)