Kontakt

W celu zgłoszenia działania niepożądanego, powiadamiania o podejrzeniu wystąpienia wad jakościowych lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów biologicznych biopodobnych firmy Biogen, należy napisać na adres: medinfo.europe@biogen.com.