Lietuva

Papildomos rizikos mažinimo priemonės yra skirtos sumažinti galimą riziką, susijusią su vaistinio preparato vartojimu. Medžiagą įvertino ir patvirtino nacionalinė kompetentinga institucija, laikydamasi registracijos reikalavimų.

Flixabi (infliksimabas)